افزایش بهره وری تیم یکی از موارد جدا نشدنی سازمان است و شما باید هر لحظه در حال تلاش برای افزایش بهره وری تیم باشید که راهکار های در مقاله گفته می شود

چرا افزایش بهره وری تیم مهم است

بسیاری از کسب و کار هایی که در حال فعالیت هستند بر روی افزایش بهره وری کارمندان شان سرمایه گذاری نمی کنند و صاحب کسب و کار با این موضوع خود را توجیه می کند که اگر بر روی نیرو های انسانی و سرمایه گذاری کند در واقعیت می بازد و این بصورت کامل اشتباه است، شما به عنوان صاحب کسب و کار موفق باید بر روی نیرو های انسانی خود زمان تان را سرمایه گذاری کنید که هزینه زمانی که در این کار را انجام می دهید چند ده برابر همان مبلغی که برای زمان خود در نظر گرفته اید، برای شما بر می گردد؛ شما به عنوان صاحب کسب و کار موظف هستید که بهره وری تیم خود را در بالا ترین سطح خود نگه دارید که زمانی که این اتفاق بیفتد باعث می شود که درآمد کسب و کار تان روز به روز بیشتر شود چون کارمندان بیشتر می توانند با کسب و کارتان سازگار شوند.

چگونه بهره وری تیم را افزایش دهیم

چگونه بهره وری تیم را افزایش دهیم

شما برای این که بتوانید افزایش بهره وری سازمان تان و تیم تان را انجام دهید به یکسری موارد نیاز دارید که آن موارد را باید شما به عنوان صاحب کسب و کار اجرا کنید و مواردی که فکر می‌کنید باید کارمندان هم آن ها را اجرا کنند، یادداشت می کنید و به آن ها می دهید تا آن ها هم موارد را اجرا کنند تا بتوانید با همدیگر بهره وری تیم را افزایش دهید که در ادامه به مواردی که باعث می‌شود بهره وری تیم تان افزایش پیدا کند را به شما عرض می کنیم.

مسئولیت های واضح تعریف کنید

شما هیچ وقت نمی توانید تیم موفقی را پیدا کنید که مسئولیت های آن ها واضح نشده باشد، شما به عنوان صاحب کسب و کار باید تمام کار هایی که تیم تان قرار است انجام دهند را به صورت واضح و روشن بیان کنید و آن ها را بنویسید و به کارمندان خودتان پخش کنید که زمانی که برای هر یک از کارمندان تان این کار انجام می دهید در واقع دارید مسئولیت ها را به صورت واضح تعریف می کنید که زمانی که این اتفاق بیفتد، بسیار بهره وری تیم تان بیشتر خواهد شد و آن زمان است که شما خیلی راحت می توانید کار های تان را با تیم خود انجام دهید و در زمان عالی تمام کنید.

دنبال افزایش درآمد بیزینس تان هستید؟

برای شما خبر عالی داریم!

برای تان پادکستی را آماده کردیم که بتوانید بیزینس تان را رشد و درآمدتان را افزایش دهید

این پادکست به مدت محدود بصورت هدیه می باشد

برای دانلود پادکست بر روی دکمه پایین کلیک کنید

زمان پایان تعریف کنید

تعریف زمان پایان برای افزایش بهره وری تیم

یکی از مواردی که انسان را انگیزه دار می کند برای این که بتواند کار های خودش را انجام دهد این است که یک زمان پایانی برای انجام دادن کار وجود دارد که این مسئله را جذاب می کند و شما به عنوان صاحب کسب و کار باید زمان پایان کار تیمی را به صورت واضح مشخص کنید و آن را به کارمندان خود اعلام کنید که در این زمان برای مثال در این روز و در این ساعت باید این کار به صورت کامل تمام شود که زمانی که این کار را انجام می‌دهید به شکل معجزه آسایی افزایش بهره وری تیم را خواهید دید.

شادی بالا از نظر کارمندان داشته باشید

شادی کارمندان برای افزایش بهره وری تیم

باید تحریک کننده های شادی کارمندان تان را کشف کنید و بدانید که کارمندان تان با چه چیز هایی شاد می شوند و همان کار ها را در زمان انجام کار تیمی اجرا کنید تا بتوانید به بهترین شکل ممکن بهره وری تیم تان را افزایش دهید، برای مثال یکی از کارمندان تان مهمان شما شدن را خیلی دوست دارد و شما هم باید هم این کار را انجام دهید و چنین سوپرایز هایی را برای تیم تان داشته باشید برای مثال بردن آن ها به رستوران و مهمان خود کردن آن ها شادی را بیشتر خواهد کرد؛ شادی یکی از مواردی است که باعث می شود ذهن به به شدت قدرتمند کار کند و شما زمانی که شادی را به کارمندان تان می‌دهید بصورت قطعی شادی بیشتری را شما تجربه خواهید کرد با افزایشی شدن بهره وری تیم شما که در نهایت باعث افزایش درآمد کسب و کارتان می شود.

سخن نهایی

راه های افزایش بهره وری تیم را اجرا کنید و نتایج آن را در بیزینس تان ببینید.