با استفاده از سیستم سازی خروج از کسب و کارتان را انجام دهید و زمان زیادی را به دست بیاورید و این زمان را برای افزایش درآمد تان استفاده کنید

خروج از کسب و کار

یکی از موارد بسیار مهمی که صاحبان کسب و کار دارند این است که نمی‌توانند از کسب و کارشان خارج شوند و همیشه باید برای کسب و کارشان زمان بگذارند و این کاملا اشتباه است، یک صاحب کسب و کار هوشمند همیشه به سیستم‌ ها فکر می‌کند که می‌تواند برای اش یک راه خروجی را از کسب و کار قرار دهد و شما هم باید همین کار را انجام دهید و سعی کنید کسب و کارتان را به بهترین شکل ممکن سیستم سازی انجام دهد تا بعدا بتوانید زمان بسیار زیادی را به دست بیاورید، خیلی از صاحبان کسب و کاری که از کسب و کارشان خارج می‌شوند و در عرض چندین دقیقه گوشی شان زنگ می خورد و این دلیل اش این است که صاحب کسب و کار بر روی سیستم سازی کسب و کار تمرکز نکرده است و شما به عنوان صاحب کسب و کار موفق باید بر روی سیستم سازی کسب و کارتان تمرکز کنید و این بسیار بر روی زمانی که به دست خواهید آورد مهم است و باعث خواهد شد که شما زندگی بسیار راحتی را داشته باشید و شما هر وقت این کار را انجام دهید می توانید با استفاده از زمانی که به دست می آورید جریان‌ های درآمدی بیشتری را برای کسب و کارتان اضافه کنید یعنی شرکت‌ های مختلفی را ایجاد کنید و سرمایه های مختلفی را وارد آن کسب و کار ها کنید و این موضوع باعث خواهد شد که شما بتوانید سیستم هایی را ایجاد کنید که درآمد برای شما ایجاد کند و این درآمد ها به صورت غیرفعال کسب خواهد شد، خیلی از کسب و کار هایی که نمی‌توانند به جایگاهی برسند و صاحب کسب و کار از کسب و کاری که ساخته است ناراضی است این مورد را رعایت نمی کنند که حتماً باید ابتدای کار به سیستمی شدن کسب و کار باید فکر شود و شما به عنوان صاحب کسب و کار باید همین کار را انجام دهید و از اول کسب و کارتان به موضوع سیستم سازی کسب و کارتان فکر کنید تا خروج از کسب و کارتان را انجام دهید که این موضوع باعث خواهد شد که بتوانید زمان بسیار زیادی را به دست بیاورید و می توانید این زمان زیادی را برای تفریحات خودتان اختصاص دهید که خیلی از صاحبان کسب و کار های بزرگ و موفق هم این کار را انجام دادند و سیستم سازی خودشان را انجام دادند و از کسب و کار خودشان خارج شدند که این موضوع باعث شده بتوانند تفریحات بیشتری را داشته باشند زمان بیشتری را به دست بیاورند و از زندگی بیشترین لذت را ببرند و صاحب کسب و کار هوشمند و حرفه ای ابتدا به سیستم سازی کسب و کار فکر می‌کند که این موضوع باعث می‌شود آن صاحب کسب و کار بتواند زمان بسیار زیادی را به دست بیاورد و در این زمان کار های مختلفی را انجام دهد و شما هم باید همین کار را انجام دهید و سعی کنید سیستم سازی کسب و کارتان را از همان اول انجام دهید که این موضوع باعث خواهد شد که شما بتوانید درآمد های بسیار زیادی را در آینده کسب کنید، سیستم هایی که در کسب و کار ایجاد می‌کنید باعث می‌شود که شما راحتی را به دست بیاورید و سیستم ها تمام کار ها را بدون نقصی انجام خواهند داد و مثل یک کامپیوتر کسب و کارتان عمل خواهد کرد، شما کسب و کارتان را وقتی سیستم سازی انجام می‌دهید تبدیل به کامپیوتر هوشمند و اتوماتیک می‌کنید که برای شما پول چاپ می‌کند بدون نیاز به شما و این باعث می‌شود که شما بتوانید به درآمد های میلیاردی از کسب و کارتان برسید که با استفاده از این برای خودتان سیستم های جدید درآمد ایجاد کنید که این سیستم ها برای شما تا آخر عمرتان درآمد حاصل کنند، بسیاری از صاحبان کسب و کار های غیر حرفه ای این مشکل را دارند که سیستم ایجاد نکرده است و صاحب کسب و کار همیشه از کسب و کاری که ایجاد کرده است ناراضی است و این موضوع دوباره برمی گردد به همان موضوع سیستم سازی و شما به عنوان صاحب کسب و کار موفق باید سیستم سازی را در کسب و کارتان انجام دهید که این موضوع باعث خواهد شد که شما بتوانید زمان بسیار زیادی را به دست بیاورید و آن زمان را به تفریحات خودتان اختصاص دهید تا بتوانید از زندگی نهایت لذت را ببرید.

بیزینس هایی که نمی توانند رشد کنند همیشه بر روی درآمد های کوتاه‌ مدت تمرکز می‌کنند و شما به عنوان صاحب کسب و کار باید سعی کنید سیستم سازی را هر روز بهتر کنید و این موضوع باعث خواهد شد که در بلند مدت نتایج بسیار عالی را از لحاظ رشد کسب و کارتان و باعث خواهد شد که شما بتوانید یک زندگی راحت به آسانی را همراه با کسب و کار های بسیار زیاد مثل ده بیست تا کسب و کار داشته باشید و بدون این که به کسب و کار های تان سر بزنید این موارد انجام خواهد شد و شما تا زمانی که سیستم کسب و کار را ایجاد نکرده اید به هیچ عنوان به عنوان صاحب کسب و کار زمان زیادی را نمی توانید به دست بیاورید و همیشه کسب و کار به شما نیازمند خواهد بود و این نمی تواند آینده خوبی را برای شما داشته باشد و می شود برایتان یک گذر منفی زمان خواهد بود که این موضوع باعث خواهد شد که شما افسردگی را تجربه کنید پس بسیار مهم است که از الان به این موضوع تمرکز کنید که چگونه می توانید سیستم های پولسازی را برای کسب و کارتان ایجاد کنید و خودتان را از بیزینس خارج کنید که این موضوع باعث خواهد شد که شما بتوانید زمان بسیار زیادی را به دست بیاورید و برای خودتان آن زمان را اختصاص دهید و تفریحات مختلفی را انجام دهید که این موضوع باعث خواهد شد که شما روحیه بسیار عالی را پیدا کنید و از زندگی لذت ببرید، درآمدی که شما کسب می‌کنید به صورت غیر فعال خواهد بود و این موضوع بسیار بر روی خوشبختی شما تاثیر خواهد گذاشت.

مزیت های خروج از کسب و کار با سیستم سازی

خروج از کسب و کار برای شما مزیت های بسیار زیادی را به ارمغان خواهد آورد و شما می‌توانید از مزیت‌ های بسیار زیاد سیستم سازی کردن کسب و کار و خروج از کسب و کار را تجربه کنید که یکی از آن موارد این است که شما درآمد غیرفعال خواهید داشت یعنی این که بدون این که بر روی کسب و کارتان زمانی را اختصاص دهید شما درآمد کسب خواهید کرد و این موضوع بسیار برای صاحبان کسب و کار جذاب است و صاحبان کسب و کار موفق که می‌خواهند این کار را انجام دهند و دیگر بر روی کسب و کارشان زمان نگذارند از اول کار به این موضوع فکر می‌کنند و سعی می‌کنند سیستم سازی را در کسب و کارشان به بهترین شکل ممکن انجام دهند وقتی شما سیستم سازی انجام می‌دهید می‌توانید این آسودگی خیال را داشته باشید که درآمدتان بسیار افزایش پیدا خواهد کرد بدون اینکه شما تلاشی را برای کسب و کار هایی که ایجاد کردید انجام دهید و این موضوع برای صاحبان کسب و کار بسیار جذاب است و شما به عنوان صاحب کسب و کار موفق می‌توانید از این موضوع بهره ببرید و مورد بعدی که بسیار مهم است این است که شما زمان بسیار زیاد و تمرکز بسیار زیاد را به دست می آورید و شما خیال تان از بابت رشد کسب و کار های تان راحت می‌شود و کسب و کار های تان خود به‌ خود رشد شان را انجام می دهند بدون این که شما تلاشی را انجام دهید و این موضوع بسیار برای یک صاحب کسب و کار مهم است که بتواند فکر کند که چگونه می تواند سرمایه خودش را چند برابر افزایش دهد، انسان های موفق همیشه سعی می کنند بر روی سیستم سازی کسب و کار فعالیت کنند و شما صاحب کسب و کار موفق فقط باید همین کار را انجام دهید وقتی این کار را انجام می‌دهید شما می توانید زمان بسیار زیادی را به دست بیاورید و این زمان را می توانید بر روی کسب و کار های مختلفی متمرکز کنید که وقتی این کار را انجام می‌دهید می‌توانید دوباره سیستم های پولسازی را برای خودتان ایجاد کنید که این موضوع دوباره باعث خواهد شد که شما درآمد های بسیار زیادی را از سیستم‌ های مختلف که ایجاد کردید بدون تلاش و تمرکز به دست بیاورید و این واقعاً برای یک صاحب کسب و کار فوق‌العاده است و شما به عنوان یک صاحب کسب و کار موفق همه این موارد و تجربه خواهید کرد و بدون اینکه تلاشی انجام دهید صبح تا شب واریزی به حساب تان خواهید داشت، اکثر بیزینس هایی که سیستم سازی را بر روی کسب و کارش را انجام می‌دهند و صاحب کسب و کار از بیزینس خارج می‌شود به این مورد پی برده اند که کسب و کار روند بسیار ساده‌ای را به خود می‌گیرد چون صاحب کسب و کار با ذهنیت منفی در کسب و کار نیست این موضوع باعث می‌شود که روند کاری در کسب و کار بسیار رشد پیدا کند و بتواند بسیار سریعتر پیش برود خیلی از کارمندان با وجود صاحب کسب و کار در بیزینس استرس می‌گیرند و این موضوع بر روی بهره‌وری شان تاثیر گذار است و شما به عنوان صاحب کسب و کار وقتی از بیزینس خارج می‌شوید این موضوع حل می گردد و دیگر کارمندان با راحتی تمام می توانند بر روی بیزینس شما تمرکز کنند و کسب و کار تان را رشد دهند و وقتی کارمندان تان بر روی کسب و کار شما تلاش می کنند شما می توانید درآمد های بسیار زیادی را از آن سیستمی که ایجاد کرده اید به دست بیاورید بدون آنکه به آن کسب و کار زمانی را اختصاص دهید فقط در اوایل کار شما باید زمانی را برای ایجاد سیستم اختصاص دهید و بعد از آن از کسب و کار خروج تان را بزنید که این موضوع سیستم کسب و کار ایجاد کنید که سیستم باشد و این سیستم اتوماتیک برای شما درآمد ایجاد کند بدون آنکه تمرکزتان یا تلاش برای این موضوع انجام دهید.

زمانی که بیزینس سیستم سازی می‌شود صاحبان کسب و کار یا مدیران کسب و کار بسیار آسودگی خیال را پیدا می‌کنند که می‌توانند کسب و کارشان را ترک کنند و از کسب و کارشان خارج شوند وقتی شما از کسب و کار خارج می شوید در اوایل به هیچ عنوان هیچ دردسری برای تان ایجاد نمی شود و شما فقط کافی است که هر چند ماه یک با بر روی سیستم تان فکر کنید و سعی کنید سیستم را بهبود ببخشید با استفاده از دیتا هایی که از کارمندان عزیزی که در کسب و کارتان فعالیت می‌کنند به دست می آورید و آن دیتا ها را رشد می دهید و سیستم را بهبود می‌بخشید که این موضوع باعث می‌شود بتوانید درآمد های بسیار بیش از حدی را از کسب و کارتان به دست بیاورید و از درآمد های بالا لذت ببرید.

دنبال افزایش درآمد بیزینس تان هستید؟

برای شما خبر عالی داریم!

برای تان پادکستی را آماده کردیم که بتوانید بیزینس تان را رشد و درآمدتان را افزایش دهید

این پادکست به مدت محدود بصورت هدیه می باشد

برای دانلود پادکست بر روی دکمه پایین کلیک کنید

چگونه خروج از کسب و کار با سیستم سازی را انجام دهیم

شما برای این که بتوانید خروج از کسب و کارتان را با سیستم سازی انجام دهید حتماً مقاله سیستم سازی که داخل سایت استاد کوچ است می توانید بخوانید و این کار را انجام دهید و برای اینکه بتوانید کامل و جامع تر به این موضوع سیستم سازی پی ببرید و با آن آشنا باشید می توانید در دوره آموزشی سیستم سازی کسب و کار ثبت نام کنید و مبلغی که به این دوره واریز میکنید در بلندمدت به شما چند صد میلیارد برابر اش بر خواهد گشت و می‌توانید به درآمد های فوق العاده سلام بگویید و از زندگی لذت ببرید شما وقتی سیستم سازی را با استفاده از دوره آموزشی استاد کوچ انجام می دهید می توانید کسب و کارتان را در دو سال به سیستم کامل برسانید و خروج از کسب و کارتان را انجام دهید که وقتی این کار را انجام می دهید می توانید درآمد بدون هیچ تمرکز و تلاشی را به دست بیاورید و این موضوع باعث خواهد شد که شما خیال تان راحت باشد و در زندگی خوشبخت شوید و همه این موارد فقط با یک دوره با شما فاصله دارد که می توانید با تهیه آن به درآمد عالی برسید.