افزایش فروش با سوالات کوچینگی یکی از روش های بالا بردن فروش است که از طریق سوالات کوچینگی مخصوص برای افزایش فروش اتفاق می‌افتد

افزایش فروش با سوالات کوچینگی از چه چیزی تشکیل شده است

سوالات کوچینگی برای افزایش فروش از مهارت بیزینس کوچینگ و علم روانشناسی بروز تشکیل شده است و با توجه به نتایجی که برای فروشنده ها، بیزینس من ها، تیم فروش سازمان ها خلق کرده است مورد توجه بسیاری قرار گرفته است؛  بدین ترتیب با استفاده از مهارت بیزینس کوچینگ و علم روانشناسی افزایش فروش با سوالات کوچینگی به‌عنوان یک پروسه یا همان فرایند افزایش فروش با سوالات کوچینگی در نظر گرفته می‌شود، یعنی شما باید برای افزایش فروش زمان کافی را بدهید تا فرایند کوچینگی بصورت طی شود.

فرایند بیزینس کوچینگ برای افزایش فروش با سوالات کوچینگی

بیزینس کوچینگ در فرایند حال و آینده میباشد، فرایند بیزینس کوچینگ یعنی مجموعه کار های که در ساختار دانش بیزینس انجام می شود، همیشه در فرایند بیزینس کوچینگ نتایج حاصل می‌شود.

این فرایند در بیشتر مهارت های جانبی بیزینس کوچینگ با تفاوت با مهارت های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

فرایند بیزینس کوچینگ برای رشد مدیر لازم است، بنابراین فرایندی که طی می شود احتمال طولانی شدن را دارد چون یک مدیر یا مدیران در حال توسعه ای فردی هستند پس نیازی نیست خارج از فرایند بیزینس کوچینگ کاری انجام شود.

دنبال افزایش درآمد بیزینس تان هستید؟

برای شما خبر عالی داریم!

برای تان پادکستی را آماده کردیم که بتوانید بیزینس تان را رشد و درآمدتان را افزایش دهید

این پادکست به مدت محدود بصورت هدیه می باشد

برای دانلود پادکست بر روی دکمه پایین کلیک کنید

در بیزینس کوچینگ نتایجی که حاصل می شود از فرایند بیزینس کوچینگ می آید، رشد و پیشرفت دقیقا در همین قسمت اتفاق می افتد فرایند بیزینس کوچینگ وابسته به زمان اتمام است و تمایز این ابزار با مهارت های دیگر در همین قسمت است.

افزایش فروش با سوالات کوچینگی

برای اینکه شما بتوانید با استفاده از این سوالات قدرتمند فروش‌تان را افزایش دهید باید ابتدا در جای نسبتا ساکت بنشینید و متمرکز شوید روی سوالات و فکر تان را درگیر سوالات کنید، از ابتدا باید حتما قلم و کاغذ به همراه‌تان باشد.

سوالات کوچینگی برای افزایش فروش

توجه کنید به ترتیب سوالات و از سوال یک شروع به پاسخ دادن کنید و به نکته دقت کنید که جواب های طولانی را خلاصه کنید؛ در قسمت پایین به سوالات اشاره می‌شود یادداشت برداری کنید و با توجه به دستورالعمل هر سوال پیش بروید.

سوال اول : مشتریان بالقوه کسب و کار شما چه کسانی هستند؟

در سوال اول شما باید به این سوال پاسخ دهید که مشتریان بالقوه کسب و کار شما چه کسانی هستند؛ مشتریان بالقوه مشتریانی هستند که علاقه‌مند خرید محصول یا خدمات‌تان هستند و بیشتر دنبال و پیرو علایق خودشان می باشند؛ برای پاسخ دهی به این سوال باید به نوع مخاطب ها نگاه کنید و با توجه آن ها این سوال را جواب دهید.

سوال دوم : مشتریان بالفعل کسب و کار شما چه کسانی هستند؟

شما باید در مشتریان بالفعل کسب و کار شما چه کسانی هستند؟ به مخاطب های بالفعل خود‌تان اشاره می کنید، مشتریان بالفعل مشتریانی هستند که در حال حاضر به محصول یا خدمات‌تان نیاز دارند و البته سرمایه مورد نیاز محصول یا خدمات‌تان را دارند، برای خرید آماده هستند و از شما یا رقبای‌تان در حال خرید هستند.

سوال سوم : مشتریان بالفعل کسب و کار شما در چه جاهایی حضور دارند و هستند؟

در این سوال شما باید جواب دهید مشتریان بالفعل‌تان در کجا‌ها حضور دارند.

سوال چهارم : مشتریان بالفعل کسب و کار‌تان چگونه خرید می کنند؟

با توجه به رفتار مخاطب ها در خرید می توانید به سوال پاسخ دهید، وقتی مخاطب کسب و کار تان می‌خواد محصول یا خدمت از شما دریافت کند چگونه اقدام به خرید می‌کند؛ بصورت پلتفرم آنلاین مثل دایرکت اینستاگرام و شبکه های اجتماعی دیگر، از طریق وبسایت شما خرید می‌کنند یا بصورت آفلاین در مغازه شما خرید‌شان را انجام می‌دهند باید این را مشخص کنید.

سوال پنجم : چرایی خرید محصول یا خدمات‌تان چیست؟

در این سوال افزایش فروش با سوالات کوچینگی باید به سوال پاسخ دهید که چرا مخاطب ها از شما خرید می کنند دلیل خرید مخاطب ها چه‌چیزی است دلیل ترغیب شدن آن ها به گرفتن محصول یا خدمات را می‌نویسید.